MISSIE

Justice en Peace. Daar geloof ik in.

MISSIE

Justice en Peace. Daar geloof ik in.

Ik geloof in een stad en een wereld waarin mensen tot hun recht komen en bloeien. Justice en Peace.

Justice wijst naar een wereld waarin mensen tot hun recht komen. Als dat niet het geval is, mankeert er iets aan de structuur van die wereld. Zo raakt het mij als mensen in armoede leven, moeten vluchten of onvrij zijn. Ik ervaar dat als onrecht. Dat moet anders. Ik geloof dat het anders kan. 

Peace wijst naar een wereld waarin mensen bloeien. Dat is het geval als mensen tot hun bestemming komen – mentaal, emotioneel, fysiek, spiritueel. Het raakt mij als ik zie dat daar van alles aan mankeert. En ik geniet ervan als dat er juist wel is. Ik geloof in een wereld waarin mensen bloeien.

Justice en Peace zijn thema’s die mij raken. Daarom wil ik daaraan bijdragen. Natuurlijk kan ik niet alle wereldproblemen oplossen; die ambitie heb ik ook helemaal niet. Ik grijp aan wat op mijn weg komt en wat bij mij past. Dat doe ik als ondernemer, want ik wil normaal kunnen leven van mijn werk. Daarom noem ik mijzelf ‘ondernemende wereldverbeteraar’.

Ik werk op vier gebieden, in drie rollen, met dertig jaar ervaring.