MIJN AANBOD

Aan missie-gedreven organisaties en individuen bied ik
verdieping en versnelling, zodat zij toekomstbestendig
worden en meer van hun missie realiseren.

Mijn toegevoegde waarde
Aan missie-gedreven organisaties en individuen bied ik verdieping en versnelling, zodat zij toekomstbestendig worden en meer van hun missie realiseren.

Mijn aanpak
Ik stap in en werk mee. Samen vinden we een nieuwe weg. Daardoor wordt het werk leuker, veranderen ideeën in plannen en leiden kansen tot innovaties.

Rollen
Daarbij betrek ik een van de volgende rollen: Katalysator, Initiator en Inspirator.

Katalysator

Ben jij verantwoordelijk voor een maatschappelijke organisatie, goed doel of ideëel project, maar:

 • Stagneert het aantal donateurs, betrokkenen of klanten?
 • Dreigt de organisatie te krimpen in plaats van te groeien?
 • Ken je het gevoel dat nieuwe tijden nieuwe wegen vragen?
 • Maak je je zorgen dat je programma’s moet schrappen omdat er geen geld meer voor is?
 • Zie je dat je medewerkers hun best doen, maar op platgetreden paden lopen?
 • Ken je wel nieuwe marketingtools, maar vraag je af welke voor jou zal werken?
 • Vraag je je af of deze tools jouw probleem wel voldoende tackelen?

Ik bied ondersteuning zodat jij en ik samen:

 • De juiste bril vinden, vaak een (ver)nieuw(d) paradigma, om naar de toekomst te kijken;
 • Op basis daarvan een duidelijke stip aan de horizon of droom zien om naar toe te bewegen;
 • Een route ontwikkelen daarnaartoe, waardoor jouw ambities gerealiseerd worden;
 • Voor die route concrete programma’s bedenken plus concrete stappen om meteen te zetten.

Vervolgens zijn er twee mogelijkheden. Of jij bent proceseigenaar of ik ben dat zelf. In beide gevallen is mijn bijdrage die van katalysator: ik breng het proces op een hoger plan, creëer draagvlak en enthousiasme, en zorg ervoor dat we echt stappen gaan zetten.

Heb je interesse? Neem contact met mij op!
Of wil je meer weten over mijn ervaring? Bekijk de pagina over mijn ervaring.

Initiator 

Als pionier vind ik het plezierig betrokken te zijn in processen waar ik zelf verantwoordelijkheid voor draag en waar ik directe invloed heb. Bij voorkeur werk ik daarbij samen met anderen. Aan overleggen die nodig zijn, geef ik graag leiding.

Dit is mijn kracht:

 • Ik motiveer de deelnemers door regelmatig het perspectief te schetsen waar we naartoe op weg zijn;
 • Ik pak signalen van anderen op, zij voelen zich bovengemiddeld gehoord;
 • Ik bewaak het proces, zodat er lijn ontstaat en het overleg niet alle kanten op schiet;
 • Ik blijf bij de feiten en breng het totaal van de diverse inbrengen naar een hoger plan;
 • Ik zorg ervoor dat te nemen vervolgstappen snel zichtbaar worden en gedeeld worden.

Zoek je een interimmer? Heb je ideeën voor samenwerking? Neem contact met mij op!
Of wil je meer weten over mijn ervaring? Bekijk de pagina over mijn ervaring.

Inspirator 

Heb jij het gevoel dat je:

 • Een moment pas op de plaats wilt maken?
 • Wat meer adem zou willen halen?
 • Wilt reflecteren op waar je mee bezig bent en hoe het gaat?
 • Je passie wilt herontdekken?
 • Je drijfveren onder de loep wilt nemen?
 • Nieuwe richting in je werkzame leven wilt bepalen?

Of ben jij geraakt door maatschappelijke issues en wil je daaraan werken door te ondernemen, maar:

 • Maak je je zorgen of jouw ideeën wel betaald kunnen worden?
 • Vind je het lastig de juiste strategie te vinden?
 • Loop je vast bij het samenbrengen van jouw ideeën in een realistisch plan?
 • Vraag je je af hoe je aan klanten kunt komen?

Dan kan ik je helpen met:

 • Persoonlijk gesprek(ken): om na te denken over jezelf en jouw wensen.
 • Gespreksleiding: voor een gesprek met diepgang en koers, in een veilig klimaat en waarbij gelachen wordt.
 • Spreekbeurt: over goed doen, communities, verdiepen en versnellen.

Geïnteresseerd in een of meer van deze diensten? Neem contact met me op om een vrijblijvende afspraak te maken.
Of wil je meer weten over mijn ervaring? Bekijk de pagina over mijn ervaring.