MIJN ERVARING

Leiding, initiatief, advisering,
onderzoek, coaching, training.

Overzicht van werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

Chair Working Group Communications van de Dutch Relief Alliance (2019-heden)

De Dutch Relief Alliance (DRA) is een samenwerkingsverband van 16 Nederlandse noodhulporganisaties in partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Working Group Communications coördineert de corporate communicatie van het samenwerkingsverband en stemt de engagement communicatie van de diverse partners af.

Manager Community and Resources Mobilisation bij Dorcas, Andijk (2017-heden)

Samen met de CEO en de andere MT-leden eindverantwoordelijk voor het werk van Dorcas. Deze hulp- en ontwikkelingsorganisatie ondersteunt op jaarbasis meer dan een half miljoen mensen in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Oost-Afrika, met medewerking van ongeveer 400 internationale medewerkers, duizenden Nederlandse vrijwilligers en een jaarbudget van pakweg €25M. In het bijzonder ben ik eindverantwoordelijk voor het primaire proces in Nederland en een afdeling van 45 medewerkers. Daarbij dient de transitie die ik de afgelopen anderhalf jaar als interimmer mede heb voorbereid, daadwerkelijk te worden gerealiseerd. Kern: sociaal ondernemen, donateur-gerichte fondsenwerving en een lean organisatie. In de verwachting dat we daardoor gezamenlijk nog beter in staat zijn om de allerarmsten en meest kwetsbaren te ondersteunen om tot hun recht te komen en tot bloei.

Katalysator Sociale Innovatie (2014-heden)

Track record:

  • Mede-initiatiefnemer van MOAI, om een nieuwe kijk op ouder worden te realiseren, omdat elke leeftijd waarde heeft. Met onder meer UP!-talkshows in Amsterdam.
  • Stichting Gave begeleidde ik bij het maken van een nieuw meerjarenbeleidsplan, gericht op het gastvrij ontvangen van vluchtelingen.
  • Ik coachte innovatieve start-ups van SocialStart, een incubator waarin een groep jonge talenten de gelegenheid krijgt een sociale onderneming op te zetten, verbonden aan diverse non-profit organisaties in Amsterdam.
  • Buurtorganisatie Kerk & Buurt Noord in Amsterdam-Noord begeleidde ik om van organisatie 2.0 naar organisatie 3.0 te groeien.
  • Voor Stichting Samen Thuis in Zaandam deed ik een onderzoek naar een nieuwe toekomst en was ik kwartiermaker om die toekomst in te richten.
  • De Commissie Partners van Zendingsgemeenten coachte ik in hun taak om zendingsgemeenten te begeleiden naar zelfstandigheid; onderdeel hiervan was een coachingstraject voor gemeentestichtingsprojecten.
  • De Oecumenische Geloofsgemeenschap OGW Westerwatering in Zaandam begeleidde ik bij een doorstart.
  • Het netwerk Geloven in de Stad (GIDS) in Haarlem ondersteunde ik bij het opzetten van een festival over gemeentestichting.
  • Voor de Weteringkerk in Amsterdam onderzocht ik mogelijkheden voor de toekomst, in lijn met de hartklop die van oudsher in deze gemeenschap heeft gefunctioneerd.

Siebrand was snel één van ons: Het was gelijk vertrouwd toen hij aanschoof. Tegelijkertijd was en bleef hij voldoende buitenstaander om ons te helpen met een kritische blik naar ons werk te kijken. En hij hield op een prettige manier de vaart er in. – Jan Pieter Mostert, directeur Gave

Je hebt ons op een cruciaal moment in het bestaan PZG enorm geholpen door ons mee te nemen in een bepaalde denkrichting, namelijk helpen – ontwikkelen – verbinden. – Ernst Bin en Hero Velema, Commissie Partners van Zendingsgemeenten

Je bent erin geslaagd onze bronnen van energie en creativiteit aan te boren. Hoewel het er soms niet op leek, gaan we nu toch concrete stappen zetten om Kerk & Buurt Noord 3.0 inhoud en vorm te geven. En dat in volle overtuiging. – Ben Broerse, voorzitter Kerk & Buurt Noord

Siebrand slaagt erin met zijn oprechtheid elke deelnemer te raken. Hij daagt je uit om stil te staan bij wat je doet en waarom, om dit vervolgens in de groep te delen. Door het sterke persoonlijke accent van zijn workshop ondervind je als deelnemers je ware drijfveren! – Els Weerstra, trainee bij SocialStart

“Siebrand heeft voor stichting Samen Thuis de verschillende partijen bij elkaar gekregen. Dit met doel om de stichting op de kaart te zetten voor een doorstart. – Gert Hartog, voorzitter Stichting Samen Thuis

De creativiteit, deskundigheid en brede ervaring van Siebrand hielpen de dag echt kwaliteit te geven. Niet alleen zijn deskundigheid viel op, ook de houding waarmee hij meewerkte: snel en efficiënt en bovendien gedreven en betrokken. – Hans Luttik, coördinator GIDS

Siebrand inspireert ons om opnieuw invulling te geven aan de missionaire roeping die we als Vrije Evangelische Gemeente in ons DNA meedragen.” – Mirjam Pronk, voorzitter Weteringkerk

Coach (2014-heden)

Maatschappelijke ondernemers en andere professionals in Amsterdam coach ik zodat hun persoonlijke functioneren zich verdiept en hun effectiviteit toeneemt.

Na ieder gesprek was ik verrast door de nieuwe ideeën die in mijn hoofd waren ontstaan en de energie die me dat gaf. Siebrand heeft het vermogen mensen te inspireren en buiten de kaders te laten denken zodat werkelijk iets nieuws kan ontstaan. – Peter Koelewijn, tandarts en sociaal ondernemer in Amsterdam-Zuidoost

De kracht van Siebrand is dat hij niet adviseert, maar dat ik zelf meer zicht kreeg op de werkelijkheid, een heldere focus en doel kon formuleren over gewenste situaties en haalbare strategiën ontwikkelde om idealen te bereiken.” – Willem Griffioen, voorganger en pionier in Amsterdam

In de coaching heeft Siebrand mij geholpen om echt klantgericht te denken. Daarbij viel mij op dat de antwoorden op mijn vragen uiteindelijk bij mijzelf vandaan komen; die blijven daarmee echt hangen. – Gewoon Bram, administratief ondernemer in Amstelveen

Tijdens mijn werkzaamheden bij SocialStart heb ik Siebrand leren kennen als een oprecht betrokken persoon en sociaal ondernemer in hart en nieren. Siebrand dacht mee over drijfveren, businessplannen en de paradox van de constante verandering waar je als ondernemer mee te maken hebt. – Annika Smits, sociaal ondernemer in Amsterdam

Interim Leidinggevende en Katalysator bij Dorcas, Andijk (2016-2017)

De internationale ontwikkelingsorganisatie Dorcas laat mensen vanuit armoede en nood tot bloei komen. Dorcas helpt hen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten. Ook verleent Dorcas hulp in noodsituaties als gevolg van een natuurramp of oorlog. Als interimmer gaf ik leiding aan de afdelingen Marketing en Communicatie en Nederlandse Vermogensfondsen, in het bijzonder om bij te dragen aan richting, synergie en werkplezier. Als katalysator inspireerde en stuurde ik een transformatie van de fondsenwervende afdelingen.

Interim Director of Fundraising and Communication bij ZOA, Apeldoorn (2015)

De internationale noodhulporganisatie ZOA biedt hulp aan mensen die getroffen zijn door een gewapend conflict of natuurramp. In 2015 was ik interim-manager van een afdeling met 30 medewerkers en was ik eindverantwoordelijk voor de fondsenwerving van €10M uit de Nederlandse markt en voor de ondersteuning aan de ZOA-landen m.b.t. institutionele fondsenwerving van €50M. Als lid van het MT en Internationale MT gaf ik samen met de CEO leiding aan de organisatie, met wereldwijd 800 werknemers.

Met je prikkelende vragen zette je me geregeld aan het denken. Dank voor je schouder waar ik af en toe op kon leunen, per Skype of face to face. Mooi dat je nu weer op andere plekken in Nederland en deze wereld aan mensen je positieve kijk op de wereld kunt overdragen. Er is niks gelogen aan de titel ‘ondernemende wereldverbeteraar’. – Remko Veenstra, Program Manager Gambella, ZOA-Ethiopië

Enjoyed working with you, because you had a fresh and different view on things. – Andries de Blaeij, Country Director, ZOA-Afghanistan

Consultant bij Red een Kind, Zwolle (2014)

De internationale ontwikkelingsorganisatie Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. Jaarbudget is ongeveer €11M. Als consultant begeleidde ik Red een Kind om verbonden te raken aan meer mensen in Nederland die delen in de passie en de doelstelling van de organisatie.

Siebrand is een inspirerende (wereld)verbeteraar. Hij neemt mensen mee in het verhaal en laat henzelf daarin acteren. Daarmee wordt het niet alleen nog groter en ambitieuzer, maar ook in praktijk gebracht. – Leo Visser, directeur Red een Kind

Fondsenwerver (2001-heden)

Fondsenwerving bij particulieren, kerken, stichtingen en major donors ten behoeve van de start van nieuwe gemeenschappen in Amsterdam en samenwerkingsverbanden van nieuwe kerkelijke initiatieven. Lokaal en internationaal.

Op een inspirerende, constructieve, en vakkundige manier heeft Siebrand, samen met anderen, Via Nova geholpen om niet alleen financieel support te vinden, maar ook partners in onze missie. – Gert-Jan Roest, gemeentestichter Via Nova Amsterdam

Spreker (1999-2012)

Ongeveer 100 spreekbeurten per jaar voor kerken en op conferenties in Nederland en internationaal.

Auteur bij Boekencentrum (2008-2012)

Samen met Stefan Paas en Gert-Jan Roest publiceerde ik vier boeken bij uitgeverij Boekencentrum: ‘Geloven in de marge’, ‘Zinvol leven’, ‘Ontworteld’ en ‘Eten met Jezus’.

Vakantie is ook: inspirerende boeken lezen van Siebrand Wierda en Stefan Paas. Fijnheid! – Fulco Polderman, op Twitter
De verhalen over de maaltijden schuren en ontroeren. Ze kloppen aan de deur van je hart. – Nynke Sikkema, recensie
Op een herkenbare manier verbinden ze de thema’s uit de bijbel met het geloven nu. – Henri Wijnne, recensie
De auteurs (…) dwingen je naar jezelf te kijken. – Laurens van Baardewijk, recensie

Oprichter en Leider van KerkLab (2010-2012)

De alliantie KerkLab verbindt op nationaal niveau doeners, duwers en denkers op het gebied van gemeentestichting. Doeners zijn: de pioniers in de kerken. Duwers zijn: gemeentestichtende organisaties. Denkers zijn: de theologische instituten. KerkLab is dé strategische alliantie op het gebied van kerkelijk pionieren in Nederland geworden. Ik was een van de initiatiefnemers en leiders.

Oprichter en Leider van City to City Europe (2007-2012)

Vanuit organische contacten met gemeentestichters in uiteindelijk tientallen Europese steden ontstond City to City Europe als een internationaal netwerk. Dit groeide uit tot een inspirerende beweging op het gebied van theologie, innovatie, training en fondsenwerving. Ik was een van de initiatiefnemers en was vijf jaar lid van het Executive Team.

Siebrand was one of the founding members of City To City Europe. He has a very sharp mind and skills of analysis, insight and organization. He is exceedingly diligent, a great team player, and very professional. He would make a valuable member of any leadership team.” – Allan M. Barth, Director for Europe, Africa and the Middle East for Redeemer City to City

Pionier en Leider van Via Nova Amsterdam (2006-2012)

Vanuit de Amstelgemeente werd gezocht naar nieuwe mogelijkheden van relevant christelijk geloven in Amsterdam, in het bijzonder onder young professionals en in de creatieve sector. Hieruit ontstond een nieuwe gemeenschap: Via Nova, een nieuwe weg met oude papieren. Ik was een van de gemeentestichters. Vanuit Via Nova werd Stichting Present Amsterdam geïnitieerd, een stichting die Amsterdammers helpt helpen.

Oprichter en Leider van Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus (2003-2012)

Amsterdam in beweging voor Jezus Christus is een Amsterdams netwerk van gemeentestichters, christelijke pioniers en voorgangers die nieuwe wegen zoeken, samen met de gemeenschappen die zij dienen. Het is ontstaan vanuit onder andere het vertrouwen dat één plus één drie kan worden. Het netwerk is organisch van oorsprong, denominatie-overschrijdend en dynamisch qua samenstelling. Ik was een van de oprichters en leiders.

Ik ben Siebrand zeer erkentelijk voor de begeleiding die hij mij gaf bij mijn werk als pionier in de stad. Hij hielp mij om mij te focussen op wat wezenlijk is doet en daarvoor te gaan. Om in mijn droom te geloven en die om te zetten in praktische, optimistische stappen. Zonder zijn hartelijke manier van coachen was het mij nooit gelukt! – Margrietha Reinders, pionier in Amsterdam

Siebrand is een hedendaagse pionier op het gebied van gemeentestichting en missionair werk. Hij heeft door zijn woorden en daden laten zien dat gemeentestichting niet alleen noodzakelijk is in Nederland, maar ook mogelijk. Siebrand is een van de belangrijkste sleutelfiguren wiens voorbeeld heeft geholpen om een beweging van nieuwe gemeentes in Nederland in gang te zetten. – Matthew Helland, pionier in Amsterdam-Nieuw-West

Gastdocent Vrije Universiteit, Theologische Universiteit Kampen, Christelijke Hogeschool Ede (2006-2012)

Gastcolleges over missionair leiderschap en missionaire gemeenschapsvorming.

Initiatiefnemer en Debatleider VIP05 (2005-2009)

VIP05 was een verdiepend en interactief podium voor jonge hoger opgeleide Amsterdammers op Amsterdamse hotspots.

Kwartiermaker Herplant Menorah-Zaanstad (2003-2004)

Doordat het aantal leden heel laag was geworden en zij ook nog eens op leeftijd waren, zou de christelijke gemeente Menorah-Zaanstad sluiten. In plaats daarvan hebben zij gekozen voor een doorstart. Daarop is de gemeente uitgegroeid tot een levende en relevante gemeente in Zaandam. Ik was kwartiermaker voor deze herplant.

Pionier en Leider Amstelgemeente (2001-2010)

De Amstelgemeente is de doorstart van een christelijke gemeenschap die anders zou zijn gesloten. In plaats van kerk voor kerkmensen werd dit een kerk voor mensen. Als stip aan de horizon koos de gemeenschap voor ‘diepe vrede in kleurrijk Amsterdam’. Veel 20-ers en 30-ers werden lid van de gemeenschap. Ik was er pionier en leider.

Tijdens de ontmanteling dook toen de naam van Siebrand Wierda op. Een ‘kerkplanter’ met een hart voor Amsterdam. Er werd besloten hem te beroepen. Een schot in het donker eigenlijk, want deze bevlogen jonge predikant kon op zoveel verschillende plaatsen aan de slag. Maar het trof doel.” – Amstelgemeente

Opbouwwerker Jeruzalemkerk en Maranathakerk Groningen (1994-2001)

Na de afronding van mijn academische promotie koos ik ervoor opnieuw te gaan studeren: Theologie. Tegelijkertijd begon ik te werken in een kerk in Groningen, als opbouwwerker. In deze functie gaf ik leiding aan een proces van vernieuwing, met een nieuw concept van werken als resultaat en een significante groei als vrucht.

Onderzoeker en Docent Rijksuniversiteit Groningen (1990-1994)

Onderzoeker op het gebied van de Toegepaste Statistiek en docent voor laatstejaars econometrie-, statistiek- en wiskundestudenten. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in Nederlandse en internationale wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd op twee handvol internationale conferenties. In 1994 rondde ik dit af middels een academisch proefschrift, getiteld ‘Multivariate Statistical Process Control’.

De energie en het enthousiasme van Siebrand werkt zeer aanstekelijk! – Marijke Swaving, student Econometrie en Statistiek (herinnering in 2016 aan 1994)