MIJN WERKGEBIEDEN

Armoede, Sociale cohesie, Leiderschap,
Sociaal ondernemen.

Armoede

Het raakt mij dat zoveel mensen in armoede leven of in nood zijn. Daarom vind ik ontwikkelingssamenwerking belangrijk, net als noodhulp en wederopbouw na een natuurramp of oorlog. Om structureel armoede te bestrijden, geloof ik heilig in ontwikkeling en zelfredzaamheid. Ik ben beschikbaar als strategisch adviseur, katalysator of interimmer voor ontwikkelingsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties.

Sociale cohesie

Het plezier en de kracht van sociale cohesie: daar geloof ik in. Waar sociale cohesie is, is samenhang en aandacht voor elkaar. Daar ontstaat synergie en verbondenheid. Dat hebben we nodig als het even lastig is. En dat is plezierig op momenten dat we in onze kracht staan. Ik span mij in voor meer sociale cohesie in de samenleving. Daarbij heb ik speciale aandacht en interesse in de stad, waar de vraagstukken complex zijn en de mogelijkheden groot.

Leiderschap

Voor mij is leiderschap: richting geven, inspireren en zorgen voor voortgang in de gewenste richting. Dit doe ik graag! Een deel van mijn tijd investeer ik daarom door zelf leiding te geven aan een organisatie, afdeling(en) en/of team(s). Overigens ken ik niet alleen het plezier van leidinggeven, ik ken ook de zwaarte ervan en de valkuilen. Daarom span ik mij ook in voor het welbevinden van leiders, onder andere als gesprekspartner.

Sociaal ondernemen

Een sociale onderneming heeft als voornaamste doel het bewerkstelligen van impact. En werkt daar aan door middel van een verdienmodel. Niet alleen passie, niet alleen poen, maar passie én poen! Ik geloof dat er een grote toekomst in het verschiet ligt voor sociaal ondernemen. De tijd is er rijp voor. Ik initieer zelf sociale ondernemingen en ondersteun anderen bij de start en ontwikkeling van een sociale onderneming.