Samen werken aan co-creatie

Co-creatie is samen creëren. De kranten die ik in de afgelopen maand zag, gaven er allerlei voorbeelden van. Zo viel mijn oog op een bericht over zelfbouwkavels op het Zeeburgereiland in Amsterdam, waar volgens eigen inzicht woningen gebouwd kunnen worden. De animo voor deze vorm van co-creatie was zo groot dat op de dag voor de inschrijving een kleine camping ontstond (zie foto). Een ander voorbeeld betrof een pleidooi om patiënten veel meer te betrekken bij de ontwikkeling en het gebruik van experimentele medicijnen.

Co-creatie gaat uit van een belangrijke overtuiging. De overtuiging namelijk dat bedenkers, ontwikkelaars en eindgebruikers over kennis en vaardigheden beschikken die elkaar aanvullen. Door samen op te trekken komen ze tot het ideale eindresultaat. Marktonderzoek is dan niet meer nodig, want door de samenwerking is het uiteindelijke product vanzelfsprekend relevant voor de gebruiker.

Volgens mij hebben ook maatschappelijke organisaties veel aan co-creatie. Door co-creatie wordt hun draagvlak immers groter. Door de inzet van kennis en vaardigheden uit de samenleving neemt de kwaliteit van hun werk bovendien toe. Toch heb ik er nog niet veel voorbeelden van gezien: slechts één artikel uit de kranten die ik de afgelopen maand las. De auteur ervan doet onderzoek naar het identificatieproces van de 9/11-slachtoffers. Hij beschrijft welke keuzen daarbij gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld tot wanneer het identificeren moet doorgaan. Naar aanleiding hiervan pleit hij ervoor nabestaanden van de MH17-slachtoffers te betrekken bij hun identificatie.

Het fenomeen van co-creatie bij maatschappelijke organisaties fascineert mij. Hoe ziet co-creatie eruit bij bijvoorbeeld de overheid, bij goede doelen, bij scholen? Graag zou ik mijn visie hierop verder willen verdiepen en delen. Jij ook? Zullen we dat gezamenlijk doen? Om te beginnen met het delen van voorbeelden? Concrete situaties dus van co-creatie bij maatschappelijke organisaties. Ik neem vervolgens initiatief om daar gezamenlijk van te leren. Hieronder is plek om te reageren. Gaan we het gewoon samen doen: co-creatie. Ik zie ernaar uit!

Stagneert jouw maatschappelijke organisatie?

Ben je daarover bezorgd, of zelfs gefrustreerd? Komt jullie missie mogelijk in gevaar, terwijl je juist méér van die missie wilt bereiken? Of heb je tijdelijk iemand nodig om stagnatie te voorkomen? Om daarentegen vaart te maken?

Laten we dan kennismaken!

Ik help maatschappelijke organisaties van stagnatie naar bloei. Medewerkers, betrokkenen en deelnemers komen erin mee. Samen verkennen we de weg; we stellen bij en zetten door. Gestaag zien we resultaat. Enthousiaste supporters en samenwerkingspartners. Respect in de sector, nieuwe financieringen. Deelnemers en cliënten met wie het beter gaat. Meer impact. Van stagnatie naar bloei.