Vluchtelingen

We kennen ze allemaal. De hulporganisaties die in actie komen bij een grote vluchtelingenstroom, zoals recent in Venezuela en Noord-Syrië. Of bij een natuurramp, zoals recent in Indonesië en Mozambique. Deze hulp kan effectiever, vindt een samenwerkingsverband van zestien Nederlandse noodhulporganisaties. Hoe? Door bescheidener te zijn. Voor het oplossen van iemands problemen kun je de…

Lees meer

‘Al die hulporganisaties – werkten ze maar meer met elkaar samen!’ Geregeld hoor ik deze feedback in gesprekken over noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. Er is goed nieuws: het gebeurt al. De Dutch Relief Alliance (DRA) laat zien dat het kan en dat het werkt. Als een acute ramp zich aandient, zoals onlangs in Venezuela, Mozambique en…

Lees meer