Meer samenwerken in noodhulp

‘Al die hulporganisaties – werkten ze maar meer met elkaar samen!’ Geregeld hoor ik deze feedback in gesprekken over noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. Er is goed nieuws: het gebeurt al. De Dutch Relief Alliance (DRA) laat zien dat het kan en dat het werkt.

Als een acute ramp zich aandient, zoals onlangs in Venezuela, Mozambique en Noord-Syrië, weten de zestien lidorganisaties van de DRA elkaar snel te vinden. Hetzelfde geldt voor langduriger crises, zoals in Jemen, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. Sinds 2015 hebben deze zestien de handen ineengeslagen. In steeds wisselende coalities redden zij levens, verlichten zij lijden en herstellen zij waardigheid van mensen die door oorlog of natuurgeweld zijn getroffen. Hierbij werken zij samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.*

Wat levert dat nou op, zo’n samenwerking? Veel, zo leerde een reflectiedag van deze samenwerking op dinsdag 2 juli 2019.**

  • De hulp wordt er efficiënter van. Kantoren worden gedeeld bijvoorbeeld, en transportmiddelen. Werkzaamheden en voorbereidingen daartoe, zoals een onderzoek naar de aard en omvang van de nood, worden gezamenlijk gecoördineerd.
  • De hulp wordt er effectiever van. In Zuid-Soedan bijvoorbeeld zorgde de ene organisatie voor voedsel en de andere voor zaden om voedsel te verbouwen voor de komende maanden, zodat men niet weer terugvalt in een tekort aan voedsel. Goed dat ze samenwerkten, omdat de mensen anders vanwege de honger de zaden zouden hebben gegeten.
  • De impact van de hulp wordt er groter van. De getroffenen in de landen waar wordt samengewerkt, worden doorverwezen naar die organisatie die hen het beste kan ondersteunen. Zo worden zij beter geholpen en worden meer mensen geholpen.

Is alles alléén maar positief? Natuurlijk niet. Tijdens de genoemde reflectiedag moest ik denken aan het oude Afrikaanse gezegde: ‘Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen.’ In allerlei opzichten is het veel moeilijker om samen te gaan dan alleen te gaan. Afstemmen kost tijd, soms is er ruis, zomaar ontstaat onderlinge concurrentie. Maar wat de samenwerking zo de moeite waard maakt, is dat wat het oplevert: betere hulp voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Meer samenwerken in noodhulp: het gebeurt al.

Door Siebrand Wierda (Dorcas)
Chair van de Communications Working Group Dutch Relief Alliance

* Lidorganisaties van de Dutch Relief Alliance (DRA) zijn: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO & Kerk in actie, Oxfam Novib, Plan Nederland, Red een Kind, Save the Children, SOS Kinderdorpen, Stichting Vluchteling, Tear NL, Terre des Hommes, War Child, War Trauma Foundation, World Vision en ZOA.
** Meer weten van de reflectiedag van de DRA op 2 juli? Check dan dit (Engelstalige) filmpje.

Stagneert jouw maatschappelijke organisatie?

Ben je daarover bezorgd, of zelfs gefrustreerd? Komt jullie missie mogelijk in gevaar, terwijl je juist méér van die missie wilt bereiken? Of heb je tijdelijk iemand nodig om stagnatie te voorkomen? Om daarentegen vaart te maken?

Laten we dan kennismaken!

Ik help maatschappelijke organisaties van stagnatie naar bloei. Medewerkers, betrokkenen en deelnemers komen erin mee. Samen verkennen we de weg; we stellen bij en zetten door. Gestaag zien we resultaat. Enthousiaste supporters en samenwerkingspartners. Respect in de sector, nieuwe financieringen. Deelnemers en cliënten met wie het beter gaat. Meer impact. Van stagnatie naar bloei.