Het IJland, huis vol hoffelijkheid

Hoffelijkheid. Mensen vriendelijk en tactvol behandelen. De tijd nemen om beleefd te spreken en te handelen. Waardering en respect. Vragen, niet eisen. Aandacht voor de ander en zorgvuldig luisteren. Gulheid, waarbij je de ander soms zomaar verrast. Attent. Verbindend over generaties, religies en culturen heen.

Samen met anderen had ik een plan gemaakt voor de prijsvraag van Stadsdeel Noord voor de herbestemming van de voormalige havenmeesterwoning. Wij stelden een sociale onderneming voor die een katalysator zou zijn voor hoffelijkheid in Amsterdam. Naam: Het IJland, huis vol hoffelijkheid. Zo zou het eruit zien:

  1. Zeer gastvrij bed and breakfast: gratis voor Amsterdammers aan wie de stad dit gunt en betaald voor andere gasten uit binnen- en buitenland.
  2. Workshops, reflectie en trainingen rondom hoffelijkheid.
  3. Beïnvloeding om hoffelijkheid op de kaart te zetten.
  4. Hoffelijke pop-ups.

Slecht één kan winnaar zijn. Gisteren kregen we een brief met de mededeling dat wij dat niet waren. Jammer. Ilco van der Linde, gefeliciteerd en succes met je Mandelahuisje! Ik hoop dat je herberg veel mensen hoffelijk samen zal brengen.

Stagneert jouw maatschappelijke organisatie?

Ben je daarover bezorgd, of zelfs gefrustreerd? Komt jullie missie mogelijk in gevaar, terwijl je juist méér van die missie wilt bereiken? Of heb je tijdelijk iemand nodig om stagnatie te voorkomen? Om daarentegen vaart te maken?

Laten we dan kennismaken!

Ik help maatschappelijke organisaties van stagnatie naar bloei. Medewerkers, betrokkenen en deelnemers komen erin mee. Samen verkennen we de weg; we stellen bij en zetten door. Gestaag zien we resultaat. Enthousiaste supporters en samenwerkingspartners. Respect in de sector, nieuwe financieringen. Deelnemers en cliënten met wie het beter gaat. Meer impact. Van stagnatie naar bloei.