Age Inclusive – vijfmaal ‘ja’?

Oud worden we, met voldoende geluk, allemaal. We moeten het dus nog lang met elkaar doen. Ook met onszelf en onze omgeving.

Rond ouder worden is een revolutie gaande. Een viervoudige. (1) Het aantal ouderen wordt in rap tempo groter. Rond 2040 zal een op de vier inwoners van Nederland ouder zijn dan 65. (2) Nooit eerder werden we zo oud als nu. Waar vroeger een enkeling de 100 haalde, zijn dat er nu honderdduizenden. (3) We worden steeds later oud. We gaan niet meer achter de geraniums zitten, maar beginnen gewoon nog een geraniumkwekerij. (4) Voor het eerst kent de generatie ouderen in Nederland ook migrantenouderen.

Ouder worden heeft hoe dan ook gevolgen voor onszelf en voor de wereld om ons heen. Ons lichaam slijt met de jaren, met alle onontkoombare gevolgen van dien. Hoe jong van geest we ook blijven, naarmate de leeftijd vordert, worden we trager en kwetsbaarder. We zullen ons tot deze gevolgen van ouder worden moeten verhouden. Hoe geef je bijvoorbeeld actief invulling aan die extra tijd? Hoe ga je ermee om als het allemaal niet meer zelfstandig lukt?

Maar in de praktijk zitten we in een kramp. Jong is leidend, in de media en in de manier waarop we naar onszelf en anderen kijken. Voor velen is ouder worden alleen al daardoor een lastig thema. Vervolgens lijken er ook nog eens slechts twee uitersten te bestaan. Aan de ene kant zien we de Zwitserleven-ouderen met geld en tijd in overvloed. De tand des tijds heeft op hen geen vat. Aan de andere kant zien we de meer kwetsbare ouderen, op de reservebank van het leven geplaatst. Zij kosten alleen maar geld en moeite.

Het is de hoogste tijd om deze beeldvorming te vernieuwen naar een actief en realistisch beeld. Dat kan ook, want er zijn tal van innovatieve initiatieven die de koe bij de horens vatten. Op het terrein van genieten (kunst en cultuur), ten aanzien van zoeken (zingeving), over thuis zijn (wonen), rondom bewegen (gezondheid) – kortom, op alle onderdelen van het leven. In de afgelopen maanden heb ik mij door heel wat voorbeelden laten inspireren, samen met een paar andere Amsterdammers met passie voor ouderen, interesse in dit thema en een vracht aan creativiteit en ondernemerschap.

Het ultieme doel van ons team is: een samenleving creëren waarin elke leeftijd waarde heeft. Dat gaat verder dan Age Friendly, waar veel steden momenteel mee bezig zijn. Wij willen: Age Inclusive. Daarvoor zijn we concrete plannen aan het ontwikkelen. Voor Amsterdam en voor andere steden. Een kralenketting van kleinere en middelgrote events, die de opmaat vormen voor een knaller in 2018. We zijn in gesprek met culturele instellingen, inspirerende theologen, muziekvernieuwers, bibliotheken, een grote supermarktketen, de politiek, een internationale sportkoepel. We spreken met fondsen en we zoeken partnerships en sponsors.

Ons team heeft dringend behoefte aan een Financial. Ben jij een financiële man of vrouw en spreekt bovenstaande je aan? Heb je de komende drie maanden veel tijd? Ben je bereid hier met ons tijd in te investeren? Wil je dit vooralsnog onbetaald doen, maar zie je net als wij hier op termijn een verdienmodel in? Ben je goed in het sluiten van partnerships en sponsorships en heb je daar concrete ervaring in?

Als je vijfmaal ‘ja’ antwoordt, neem dan per ommegaande contact met me op. Ik zie ernaar uit je te spreken en te ontmoeten. Oh ja, je leeftijd maakt natuurlijk niet uit. Age Inclusive immers.

Foto:
Stichting PRA Muziektheaterproducties // Simpel verlangen // Joris Jan Bos Photography

Stagneert jouw maatschappelijke organisatie?

Ben je daarover bezorgd, of zelfs gefrustreerd? Komt jullie missie mogelijk in gevaar, terwijl je juist méér van die missie wilt bereiken? Of heb je tijdelijk iemand nodig om stagnatie te voorkomen? Om daarentegen vaart te maken?

Laten we dan kennismaken!

Ik help maatschappelijke organisaties van stagnatie naar bloei. Medewerkers, betrokkenen en deelnemers komen erin mee. Samen verkennen we de weg; we stellen bij en zetten door. Gestaag zien we resultaat. Enthousiaste supporters en samenwerkingspartners. Respect in de sector, nieuwe financieringen. Deelnemers en cliënten met wie het beter gaat. Meer impact. Van stagnatie naar bloei.