Eindelijk ontspannen

‘Ik zou graag je verhaal een keer opschrijven. Volgens mij gaan veel lezers dat waarderen.’ Aan het woord is journalist Gerald Bruins. Het interview zou moeten verschijnen in de serie ‘Portret’, in de zaterdagkrant van het Nederlands Dagblad. Gevoed door een mix van verhalen uit het persoonlijke en professionele leven.

Afgelopen maand kwam het ervan. Ik vertelde verhalen van mijn jeugd tot aan heden. Gerald heeft integer geluisterd en recht gedaan aan wat ik deelde. Dat waardeer ik. Zaterdag 10 juni 2017 werd het interview gepubliceerd. Ik mag je hier een PDF ervan aanbieden. Namens het Nederlands Dagblad en mijzelf: veel leesgenoegen toegewenst.

Stagneert jouw maatschappelijke organisatie?

Ben je daarover bezorgd, of zelfs gefrustreerd? Komt jullie missie mogelijk in gevaar, terwijl je juist méér van die missie wilt bereiken? Of heb je tijdelijk iemand nodig om stagnatie te voorkomen? Om daarentegen vaart te maken?

Laten we dan kennismaken!

Ik help maatschappelijke organisaties van stagnatie naar bloei. Medewerkers, betrokkenen en deelnemers komen erin mee. Samen verkennen we de weg; we stellen bij en zetten door. Gestaag zien we resultaat. Enthousiaste supporters en samenwerkingspartners. Respect in de sector, nieuwe financieringen. Deelnemers en cliënten met wie het beter gaat. Meer impact. Van stagnatie naar bloei.