Feringa en 3.0

Vandaag neemt Ben Feringa de Nobelprijs voor Scheikunde in ontvangst. Fantastisch.

Gisteren ontving ik ‘Broerstraat 5’. Dit is het blad voor hen die ooit aan de Rijksuniversiteit Groningen afstudeerden. Een special over Feringa deze keer.

Wat mij raakte, was dat Feringa niet alleen een voortreffelijk onderzoeker en docent is, maar ook een bekwaam leider. Een leider van vandaag. Ik merkte dat nadrukkelijk in een interview met een van zijn studenten.

“De eerste keer dat ik als bachelor-student bij Feringa op de kamer kwam, was best spannend. Maar die spanning verdwijnt snel. Hij laat je je al gauw thuis voelen in de groep. Hij heet je welkom in het team en vanaf dat moment hoor je er echt bij. Dat betekent ook dat hij inbreng van je verwacht, dat je zelf met problemen komt, waar hij vervolgens graag over wil discussiëren. (…) Die gedrevenheid heerst in het hele team en iedereen helpt elkaar, en ook jou als student om iets van je project te maken. Van hiërarchie is nauwelijks sprake. Het mooiste voorbeeld is misschien wel de jaarlijkse barbecue die Feringa bij hem thuis in de tuin organiseert voor alle subgroepen, waar jij als student ook gewoon welkom bent.”

Feringa is een 3.0-leider. Wilders is een 1.0-leider. Trump ook. Ondanks alle populariteit van Trump en Wilders geloof ik dat onze tijd zich beweegt richting 3.0.

Als je benieuwd bent naar wat ik zie, ik heb een en ander op een rijtje gezet over de beweging van 1.0 naar 2.0 naar 3.0.

Stagneert jouw maatschappelijke organisatie?

Ben je daarover bezorgd, of zelfs gefrustreerd? Komt jullie missie mogelijk in gevaar, terwijl je juist méér van die missie wilt bereiken? Of heb je tijdelijk iemand nodig om stagnatie te voorkomen? Om daarentegen vaart te maken?

Laten we dan kennismaken!

Ik help maatschappelijke organisaties van stagnatie naar bloei. Medewerkers, betrokkenen en deelnemers komen erin mee. Samen verkennen we de weg; we stellen bij en zetten door. Gestaag zien we resultaat. Enthousiaste supporters en samenwerkingspartners. Respect in de sector, nieuwe financieringen. Deelnemers en cliënten met wie het beter gaat. Meer impact. Van stagnatie naar bloei.