Starten en doorstarten

Na vijf jaar zit het erop voor Pascal Ontijd, een van de oprichters van Snappcar, online platform voor verhuur van (particuliere) auto’s. Het bedrijf kent inmiddels 200.000 geregistreerde gebruikers en heeft vestigingen in Nederland, Denemarken, Zweden en Duitsland. Op 1 december 2016 verliet Ontijd het bedrijf. “Ik ben geen manager.”

Acht jaar was Martijn Horsman als gemeentestichter verbonden aan Stroom Amsterdam, tot aan 1 januari 2017. “Ik had een aanstelling voor een jaar om te onderzoeken of er toekomst kon zijn voor Stroom Amsterdam.” Die toekomst bleek er te zijn. Een bloeiende christelijke gemeenschap ontstond. Voor Martijn is het weer tijd voor iets nieuws.

In deze voorbeelden gaat het tweemaal om een pionier die beseft dat zijn project geen pioniersproject meer is. “Ik ben iemand die van niks iets maakt en dan nog iets groter. Een creatieve ondernemer en regelaar. Ik ben echt van de innovatie. Op het moment dat het meer over de executie gaat en operatie, dan ligt mij dat minder goed.” Aldus Pascal Ontijd. Het getuigt van wijsheid als mensen op tijd beseffen: de fase waarin mijn project, organisatie of onderneming zich bevindt, sluit niet meer aan bij mijn persoonlijke eigenschappen. En die dan op tijd het stokje doorgeven.

In mijn denken over ondernemen onderscheid ik vaak vier soorten ondernemers: pioniers, verkopers, managers en vakmensen. (a) Een pionier is nodig om überhaupt te beginnen. Creativiteit wordt aangewakkerd. Het is innovatie wat de klok slaat. (b) De verkoper volgt meteen, om de producten of diensten aan de man te brengen. (c) Als het goed is, volgt een tijd van bloei, door uitbreiding van de markt. Voor het op orde brengen daarvan is een manager nodig. (d) Met als gevolg dat er echt geoogst kan worden, onder leiding van vakmensen. Dit duurt zolang het duurt, want vaak valt een organisatie vervolgens terug naar een nieuw beginpunt om weer te gaan innoveren.

Zelf ben ik van het type pionier en verkoper. Starten en doorstarten. Daar houd ik van, dat kan ik. Dat deed ik als econometrist, als opbouwwerker, als gemeentestichter. En dat is wat ik momenteel doe als maatschappelijk ondernemer. Maatschappelijke organisaties die klem zitten, help ik. Ik stap in en werk mee. Gezamenlijk vinden we een nieuwe weg. Het werk wordt leuker, ideeën worden plannen, kansen leiden tot innovaties. De organisatie wordt beter toekomstbestendig en realiseert meer van haar missie.

Wil jij testen welk type ondernemer je bent? Hier vind je een e-test die mijzelf hielp helder te onderscheiden. Wil je weten wat ik in dit nieuwe jaar voor jouw organisatie of voor jouzelf kan betekenen? Check mijn aanbod. Graag doe ik een kopje koffie met je. Een goed 2017 toegewenst!

Stagneert jouw maatschappelijke organisatie?

Ben je daarover bezorgd, of zelfs gefrustreerd? Komt jullie missie mogelijk in gevaar, terwijl je juist méér van die missie wilt bereiken? Of heb je tijdelijk iemand nodig om stagnatie te voorkomen? Om daarentegen vaart te maken?

Laten we dan kennismaken!

Ik help maatschappelijke organisaties van stagnatie naar bloei. Medewerkers, betrokkenen en deelnemers komen erin mee. Samen verkennen we de weg; we stellen bij en zetten door. Gestaag zien we resultaat. Enthousiaste supporters en samenwerkingspartners. Respect in de sector, nieuwe financieringen. Deelnemers en cliënten met wie het beter gaat. Meer impact. Van stagnatie naar bloei.