Frysk

De afgelopen dagen was ik voor hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas op bezoek bij het netwerk Growing Hope Worldwide in Holland, Michigan.

Zo’n honderdvijftig boeren en boerinnen waren er bijeen. Ze dragen bij om hoop wereldwijd te laten toenemen door honger uit te bannen. Onder andere financieren ze een stukje werk van Dorcas in Kenia.

Onder hen waren meneer en mevrouw Van der Akker. In 1957 emigreerden zij naar de VS. Ze hadden gehoord dat er Nederlandse gasten waren en ze verontschuldigden zich ervoor dat ze het Nederlands verleerd waren.

‘Wy kinne wol Frysk, wy wennen foarhinne yn de Walden’, zei meneer Van der Akker.

Waarop ik reageerde: ‘Mar dan prate wy dochs Frysk!’

Een kort moment van stille ontzetting volgde.

Daarna vielen ze mij om de hals en gaven aan dat dit de mooiste dag van dit jaar zou zijn.

Stagneert jouw maatschappelijke organisatie?

Ben je daarover bezorgd, of zelfs gefrustreerd? Komt jullie missie mogelijk in gevaar, terwijl je juist méér van die missie wilt bereiken? Of heb je tijdelijk iemand nodig om stagnatie te voorkomen? Om daarentegen vaart te maken?

Laten we dan kennismaken!

Ik help maatschappelijke organisaties van stagnatie naar bloei. Medewerkers, betrokkenen en deelnemers komen erin mee. Samen verkennen we de weg; we stellen bij en zetten door. Gestaag zien we resultaat. Enthousiaste supporters en samenwerkingspartners. Respect in de sector, nieuwe financieringen. Deelnemers en cliënten met wie het beter gaat. Meer impact. Van stagnatie naar bloei.