Laat álle 270.000 jongeren in Amsterdam MDT doen

‘Jongerenwerkers kunnen het verschil maken tussen licht en donker, tussen de criminaliteit en een toekomst met perspectief.’ Aldus wethouder Sofyan Mbarki in het boekje Breng de eenvoud terug. Het jongerenwerk organiseert preventieve, talentgerichte vrijetijdsprogramma’s in de wijk. De wethouder stáát voor jongeren en voor jongerenwerkers. Geweldig!

In de huidige praktijk bereikt het jongerenwerk vooral jongeren tot 18 jaar in kwetsbare situaties. Wij vragen aandacht van de wethouder voor álle jongeren in de stad, in de volle breedte qua achtergrond en situatie, van 12-30 jaar, in totaal 270.000 personen. In Amsterdam valt 1 op de 3,4 personen in deze leeftijdsgroep, in heel Nederland 1 op de 4,3.

In Amsterdam zijn dus relatief veel jongeren. En waar in de rest van Nederland de aantallen per leeftijdsgroep ongeveer even groot zijn, wonen in Amsterdam een stuk meer twintigers dan tieners. Een grote groep Amsterdamse jongeren krijgt dus niet voldoende kans zich op persoonlijk en sociaal vlak te ontwikkelen.

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) biedt ontzettend veel mogelijkheden om dit gat te dichten. Sinds 2019 vindt in heel Nederland en ook in Amsterdam MDT zijn weg. MDT is een programma van het ministerie van OCW, in samenwerking met jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten en andere ministeries. Deelnemers ontwikkelen hun talenten, ontmoeten mensen buiten hun eigen leefwereld en doen tegelijkertijd iets voor een ander.

Zo draagt MDT bij aan een sterke generatie die zich inzet voor elkaar en de samenleving. In heel Nederland deden al meer dan 100.000 jongeren mee met MDT, in Amsterdam meer dan 7000.

Bijdragen aan een hechtere samenleving
Meer dan 30 maatschappelijke organisaties bieden in Amsterdam een MDT-traject aan. Zij staan nauw met elkaar in contact om kennis en ervaringen uit te wisselen. Met als doel dat iedere jongere tussen 12 en 30 jaar minstens eenmaal een passende MDT kan volgen. Samenwerking is er met het onderwijs, van entreeklassen tot en met universiteit, sport- en cultuurorganisaties, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en het bedrijfsleven.

De MDT-deelnemers in Amsterdam komen uit de gehele groep van 12-30 jaar en uit alle delen van de stad. Ze hebben enorm gevarieerde achtergronden. Sommigen zitten in kwetsbare situaties, anderen willen gewoon wat extra’s op hun cv hebben of hun netwerk vergroten. Allemaal dragen ze bij aan een hechtere samenleving.

Iets moois doen voor een ander
MDT opereert vanuit de leefwereld van jongeren van 12-30 jaar en brengt tal van thema’s bij elkaar: kansengelijkheid, inburgering, eenzaamheid, schulden, mentale gezondheid, etc. Daarmee raakt MDT diverse gemeentelijke beleidsdomeinen: Jeugd, Onderwijs, Werk, Participatie en Inkomen, Sport en Inclusieve Samenleving.

In het genoemde boekje Breng de eenvoud terug staan indrukwekkende verhalen over het jongerenwerk. Wethouder Mbarki gaf het in februari cadeau aan leden van de gemeenteraad. Wij nodigen de wethouder en de raadsleden uit om aanvullend kennis te nemen van veel indrukwekkende MDT-verhalen. Wij zijn bereid met hen te zoeken naar manieren om MDT toe te passen bij alle genoemde thema’s. MDT is voor álle jongeren in de stad een wereldkans om persoonlijk en sociaal te groeien en iets moois te doen voor een ander.

Dit artikel is een ingezonden bijdrage, geschreven door Pink Hilverdink, expert jongerenwerk en MDT, en Siebrand Wierda, facilitator van het Groot-Amsterdams platform MDT. Het Parool, 12 april 2024

Stagneert jouw maatschappelijke organisatie?

Ben je daarover bezorgd, of zelfs gefrustreerd? Komt jullie missie mogelijk in gevaar, terwijl je juist méér van die missie wilt bereiken? Of heb je tijdelijk iemand nodig om stagnatie te voorkomen? Om daarentegen vaart te maken?

Laten we dan kennismaken!

Ik help maatschappelijke organisaties van stagnatie naar bloei. Medewerkers, betrokkenen en deelnemers komen erin mee. Samen verkennen we de weg; we stellen bij en zetten door. Gestaag zien we resultaat. Enthousiaste supporters en samenwerkingspartners. Respect in de sector, nieuwe financieringen. Deelnemers en cliënten met wie het beter gaat. Meer impact. Van stagnatie naar bloei.